GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH – HÃNG VIDYO/MỸ

THIẾT BỊ THĂM KHÁM Y TẾ TỪ XA – HÃNG GLOBALMED/MỸ

TRẠM TELEMEDICINE CƠ ĐỘNG

– HÃNG GLOBALMED/MỸ

PHẦN MỀM Y TẾ TỪ XA

– HÃNG GLOBALMED/MỸ

CAMERA VÀ SPEAKERPHONE

Tin tức - Sự kiện