Liên hệ

Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Minh Việt

  • Địa chỉ: Sunny Garden City, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: +84912827182;  +84986481388
  • Email: health365.vn@gmail.com

Thời gian làm việc

  • Làm việc tại văn phòng: Sáng 8AM – 12AM; Chiều 1PM-5PM các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ ngày các lễ tết.
  • Hỗ trợ dịch vụ online: 24/7 qua điện thoại, email, video conference