Chính sách giải quyết khiếu nại

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ bằng các cách sau:

  • Gửi khiếu nại tại website của Health365 theo mục Gửi góp ý, khiếu nại, hỗ trợ
  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email health365.vn@gmail.com,
  • Gọi điện đến Hotline +84912827182
  • Gửi văn bản khiếu nại về địa chỉ trụ sở của Health365 tại mục Thông tin liên hệ

Bước 2: Health365 sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Health365 sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: Health365 có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trong trường hợp Health365 đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của Health365, khách hàng có quyền đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon